ریچارد لوئیس

ریچارد لوئیس

ریچارد لوئیس متولد 15 مه 1935 ، معلم و نویسنده است و بنیانگذار و مدیر مرکز Touchstone برای کودکان در شهر نیویورک است. از آغاز سال 1969 ، تمرکز اصلی مرکز بررسی تخیل و ارتباط آن با جهان طبیعی ، به عنوان منبع یادگیری و بیان ، برای کودکان و بزرگسالان بوده است.

کتاب های ریچارد لوئیس