دیوید باس

دیوید باس

دیوید باس متولد ۱۴ آوریل ۱۹۵۳ ، پروفسور روانشناسی از دانشگاه تگزاس در آستین است که برای پژوهش‌هایش در روانشناسی تکاملی به ویژه در باب تفاوت‌های بین دو جنس انسان در انتخاب جفت شناخته می‌شود. 

کتاب های دیوید باس