حشمت الله کامرانی

حشمت الله کامرانی

حشمت الله کامرانی در ۱۳۲۰ در نهاوند به دنیا آمد. در جوانی به عضویت جبهه ملی درآمد و در جلسات و تجمعات آن جبهه شرکت می کرد. در آن جلسات با مارکسیستهایی چون عرفانیان، صفایی و… آشنا شد و با آن ارتباط برقرار نمود. در ۱۳۵۳ش به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر شد ولی مدتی بعد آزاد گردید. وی که به ترجمه آثاری ادبی چون انگل ماکسیم گورگی و همزاد داستایوفسکی پرداخته بود همچنان تا پیروزی انقلاب اسلامی به نفع جبهه ملی فعالیت می کرد.

کتاب های حشمت الله کامرانی

مرگ و دختر جوان


شوک آینده


داستان های شکسپیر 2


نه فرشته نه قدیس


خانه ارواح


من، کیشلوفسکی


فرزندان سانچز


جاودانگی


بیشتر بخوانید

برترین رمان های نخست نویسندگان برجسته

آثاری که شروع کننده ی مسیرهای حرفه ایِ درخشانی بودند و در برخی موارد، یک شَبه خالق خود را به شهرت رسانده اند.