تونی آلن

تونی آلن

جان آنتونی آلن متولد 2 ژانویه 1937 ، جغرافیدان انگلیسی است. وی در سال 2008 به دلیل مفهوم انقلابی خود "آب مجازی" ، جایزه ی آب استکهلم را دریافت کرد. او استاد دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی و کالج کینگ لندن می باشد.

کتاب های تونی آلن

آب پنهان 2