بیجوی لاکشمی هوتا

بیجوی لاکشمی هوتا

بیجوی لاکشمی هوتا یک درمانگر مشهور یوگا با بیش از دو دهه و نیم تجربه است. وی با موفقیت دردهای مختلفی از آسم ، آرتروز و کمردرد گرفته تا تومورها و سرطان را درمان کرده است. او کارگاه های یوگا را در داخل و خارج از هند برگزار می کند و کتاب و مقاله , برنامه های تلویزیونی را در این زمینه تولید کرده است.

کتاب های بیجوی لاکشمی هوتا

یوگا و درمان کمردرد