سوسن علیزاده فرد

سوسن علیزاده فرد

سوسن عليزاده فرد متولد 1348 در تهران داراري مدرك دكتري روانشناسي از دانشگاه علامه طباطبايي می باشد. وی استاديار دانشگاه پيام نور از سال 1390 و همچنین عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي اجتماعي ايران می باشد. او تا کنون کتاب ها و مقالات زیادی در رابطه با روانشناسی و سلامت منتشر کرده است.

کتاب های سوسن علیزاده فرد