ویلیام هارت

ویلیام هارت

ویلیام هارت یکی از اولین کسانی بود که به عنوان معلم دستیار توسط س. ن. گویانکا منصوب شد. کتاب او ، "هنر زندگی" ، تقریباً به 25 زبان ترجمه شده است. آقای هارت متولد کانادا است و مدت طولانی در اسرائیل ، ژاپن و هند زندگی کرده است. او همچنان به عنوان ویراستار حرفه ای فعالیت می کند و همچنان درباره ویپاسانا می نویسد.

کتاب های ویلیام هارت

هنر زندگی