نیتین پاراک

نیتین پاراک

دکتر نیتین پاراک متخصص واستو و فنگ شویی است. وی مدال آور طلا است و با جوایز و عناوین بسیاری از جمله "جایزه حرفه ای روتاری" ، "جایزه مرد هزاره" و غیره مورد تقدیر قرار گرفته است. وی در طول 23 سال گذشته هزاران پرونده را تجربه کرده است و مددجویان وی شامل شخصیت های محترم و برجسته ای از حوزه های مختلف هستند. با گذشت سالها ، مقالات و مصاحبه های وی در روزنامه های پیشرو کشور مانند "روزنامه هند" ، "اکسپرس هند" ، "نیمه روز" ، "تواریخ دککان" ، "لوکمات" ، "دشدو" منتشر شده اند.

کتاب های نیتین پاراک

نمادهای فنگ شویی