پائول هاک

پائول هاک

پائول ای. هاک متولد 15 سپتامبر 1924 ، یک روانشناس بالینی بازنشسته است. او چندین کتاب نگاشته است که در آن ها تکنیکها و روش های مفیدی را که از تجربه ی خود بدست آورده است ، بیان می کند.

کتاب های پائول هاک