آدل فابر

آدل فابر

آدل فابر، زاده ی 12 ژانویه ی 1928، نویسنده ای آمریکایی است. او در مورد تربیت فرزندان و مسائل خانواده ها کتاب می نویسد و متخصص ارتباطات میان کودکان و بزرگسالان است. فابر در نیویورک زندگی می کند. 

کتاب های آدل فابر