جین نلسن

جین نلسن

دکتر جین نلسن متولد آمریکا و مشاوره ازدواج، خانواده و کودک است. او یکی از نویسندگان سری کتاب های Positive Discipline است.

کتاب های جین نلسن

تربیت سالم خردسالان


تربیت سالم نوجوانان


تربیت سالم در خانه


تربیت سالم در مدرسه


انضباط موثر از الف تا ی