الیزابت پنتلی

الیزابت پنتلی

الیزابت پنتلی نویسنده پرفروش بین المللی کتاب راه حل خواب بدون گریه و دوازده کتاب دیگر برای والدین است. کتاب های او به بیش از بیست زبان منتشر شده است. او در نزدیکی سیاتل زندگی می کند و مادر چهار فرزند و نانا به یک فرزند است. این اولین کار داستانی او است.

کتاب های الیزابت پنتلی

راهنمای کامل تربیت کودک


کودک حرف شنو


انضباط بدون گریه