دیوید گلدبلات

دیوید گلدبلات

دیوید گلدبلات (زاده 26 سپتامبر 1965 ، لندن) نویسنده ورزشی، پخش کننده  جامعه شناس، روزنامه نگار و نویسنده است. از جمله کتاب های او بازی ها: یک تاریخ جهانی المپیک، بازی زندگی ما: معنی و ساخت فوتبال انگلیسی، Futebol Nation: یک تاریخچه فوتبال برزیل و توپ دور است: یک تاریخ جهانی فوتبال (شرح داده شده به عنوان "تاریخ فوتبال منی" از سیمون کوپر).

کتاب های دیوید گلدبلات

دایره المعارف مصور فوتبال


کتاب جامع فوتبال