انتشارات پانینی بوک

انتشارات پانینی بوک

پانینی یک شرکت ایتالیایی است که دفتر مرکزی آن در مودنا، ایتالیا است و به نام برادران پانینی که آن را در سال 1961 تأسیس کردند، نامگذاری شده است. این شرکت از طریق مجموعه های خود و شرکت های تابعه انتشارات، کتاب، کمیک، مجله، برچسب، کارت تجارت و سایر موارد تولید می کند. پانینی محصولات و محصولات ارائه دهندگان شخص ثالث را توزیع می کند. پانینی یک بخش صدور مجوز را برای خرید و فروش مجوزها و ارائه آژانس برای افراد و روزنامه ها که به دنبال خرید حقوق و مجوزهای طنز هستند، حفظ می کند. این شرکت از طریق Panini Digital از نرم افزاری با صدای فعال برای گرفتن آمار فوتبال استفاده می کند، که سپس به نمایندگان، تیم ها، رسانه ها و تولید بازی های ویدیویی فروخته می شود.

کتاب های انتشارات پانینی بوک

تام و جری