ماریو لودی

ماریو لودی

ماریو لودی (پیادنا ، 17 فوریه 1922 - دریزونا ، 2 مارس 2014) یک مربی، نویسنده و معلم ایتالیایی بود.
روشهای آموزشی وی در ابتدا با الهام از روشهای سلستین فرینت، به دنبال روشی که وی را به عنوان یکی از نمایندگان جنبش همکاری آموزشی به وجود آورد، الهام گرفت.
زندگی ماریو لودی با تعهدی عینی و روزمره بازسازی ایتالیا را در زمینه تعلیم و تربیت و دنیای مدرسه و کودکان تفسیر کرده است. در این تماس روزانه با کودکان، با مشاهده مشارکتی آنها، لودی با تغییر جنبه ها و روش های آن، ارزش آموزشی مدرسه را دوباره طراحی کرد.

کتاب های ماریو لودی

جیک جیکی