ایلین ولتروت

ایلین ولتروت

ایلین ماری ولتروت (متولد 10 دسامبر 1986) روزنامه نگار، سردبیر و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز است. در آوریل 2016، ولتروت به عنوان سردبیر Teen Vogue منصوب شد و وی را به عنوان دومین شخص میراث آفریقایی-آمریکایی در تاریخ 107 ساله کونده نست صاحب چنین عنوانی کرد. ارتقا وی به سمت سردبیر در سن 29 سالگی وی را به دومین جوان ویراستار در تاریخ Condé Nast تبدیل می کند، پس از Teen Vogue EIC Lindsay People Wagner که 28 ساله بود وقتی که در نقش Condé Nast شروع به بازی کرد. هنگامی که وی در سال 2012 مدیر زیبایی Teen Vogue شد، اولین شخص با اصالت آفریقایی-آمریکایی بود که در این نقش خدمت کرد. وی به دلیل افزایش قابل توجه پوشش Teen Vogue در زمینه سیاست و عدالت اجتماعی، خوانندگان را تشویق می کند که به طور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده به مشارکت مدنی بپردازند. تحت رهبری ولتروت از فرمت تغییر Teen Vogue، این مجله اولین کانال YouTube خود را تهیه کرد که شامل مطالب متنوعی از موضوعات به سبک دانشگاه و تصاحب فرهنگی بود. نسخه چاپی نهایی Teen Vogue دسامبر 2017 بود.

کتاب های ایلین ولتروت

بهترین خودت باش