دیو الدر واس

دیو الدر واس

من دنیای اجتماعی، از جمله اقتصاد را مطالعه می کنم و به این فکر می کنم که چگونه می تواند متفاوت عمل کند. من به انواع جدیدی از تفکر سیاسی علاقه مند هستم: شکوفایی انسانها به اندازه کافی رادیکال برای دور ریختن ساختارهای اقتصادی که جامعه ما را دور از خدمت به مردم و سیاره ما تحریک کرده اند، اما به اندازه کافی واقع گرایانه برای توسعه گزینه های عملی گام به گام نیستند. من یک محقق در گروه علوم اجتماعی دانشگاه لاگبورو هستم، که در آنجا جامعه شناسی و یک مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد دیجیتال تدریس می کنم.

کتاب های دیو الدر واس