آنی تونند

آنی تونند

آنی تونند یک مشاور رهبری، مربی اجرایی و نویسنده مستقل است. با بیش از 20 سال تجربه، آنی شهرت زیادی در تغییر فرهنگ رانندگی و باز کردن توانایی رهبری و عملکرد در سازمان ها در بازارهای مختلف ایجاد کرده است. وی همچنین به طور گسترده در موضوعات ابراز وجود و تنوع در محل کار نوشته است. آنی با اشتیاق به قدرت ارتباطات و توانمند سازی افراد و تیم ها از طریق مکالمه های شجاعانه اعتقاد دارد تا بتوانند فرهنگ هایی را ایجاد کنند که در آنها افراد احساس ارزش، اعتماد و توانایی می کنند. او به افراد کمک می کند تا در بهترین حالت خود باشند، یاد بگیرند و رشد کنند و در عملکرد تیم سهیم باشند.

کتاب های آنی تونند

چگونه به قاطعیت برسیم