المیرا دادور

المیرا دادور

المیرا دادور متولد سال 1331 ، دارای مدرک دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه نیس در سال 1372 و نویسنده ی چندین کتاب در زمینه ی زبانشناسی می باشد.

کتاب های المیرا دادور

واژگان نشانه-معناشناسی