الکس هیلی

الکس هیلی

الکساندر موری پالمر هیلی معروف به آلکس هیلی، متولد یازدهم آگست ۱۹۲۱ و درگذشته ی دهم فوریه ۱۹۹۲، نویسنده ی آمریکایی آفریقایی تبار و خالق کتاب ریشه ها است.این کتاب، زندگی خانواده و نیاکان نویسنده را به تصویر می کشد و وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی تبار و رنج ها و کاستی های زندگی ایشان در دوران برده داری و پس از آن را به نمایان می کند. سریالی تلویزیونی به نام ریشه ها، بر اساس نوشته های آلکس هیلی و با همکاری وی تهیه شده است که به وقایع خانواده ی نویسنده، بعد از جنگ داخلی آمریکا می پردازد.از دیگر کتاب های آلکس هیلی، رمان ملکه و اتوبیوگرافی مالکوم ایکس است.

کتاب های الکس هیلی

ریشه ها


خشمگین ترین سیاه آمریکا


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.