الکس هیلی

الکس هیلی

الکساندر موری پالمر هیلی معروف به آلکس هیلی، متولد یازدهم آگست ۱۹۲۱ و درگذشته ی دهم فوریه ۱۹۹۲، نویسنده ی آمریکایی آفریقایی تبار و خالق کتاب ریشه ها است.
این کتاب، زندگی خانواده و نیاکان نویسنده را به تصویر می کشد و وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی تبار و رنج ها و کاستی های زندگی ایشان در دوران برده داری و پس از آن را به نمایان می کند. سریالی تلویزیونی به نام ریشه ها، بر اساس نوشته های آلکس هیلی و با همکاری وی تهیه شده است که به وقایع خانواده ی نویسنده، بعد از جنگ داخلی آمریکا می پردازد.
از دیگر کتاب های آلکس هیلی، رمان ملکه و اتوبیوگرافی مالکوم ایکس است.

کتاب های الکس هیلی