مانلیو آرگه تا

مانلیو آرگه تا

مانلیو آرگه تا متولد 24 نوامبر 1935 نویسنده ، منتقد و رمان نویس اهل السالوادور است. اگرچه او در درجه اول شاعر است ، اما با رمان "روزی از روزهای زندگی" بیشتر در جهان انگلیسی زبان شناخته می شود.

کتاب های مانلیو آرگه تا

روزی از روزهای زندگی