اوراسیو کاستیانوس مویا

اوراسیو کاستیانوس مویا

اوراسیو کاستیانوس مویا (متولد 1957) رمان نویس ، داستان نویس و روزنامه نگار اهل السالوادور است. او در سال 1957 در هندوراس از مادری هندوراسی و پدری السالوادوری متولد شد. خانواده وی از چهار سالگی به السالوادور نقل مکان کردند. وی تا سال 1979 هنگامی که برای تحصیل در دانشگاه یورک در تورنتو عزیمت کرد ، در آنجا زندگی کرد. 

کتاب های اوراسیو کاستیانوس مویا

دیوانگی