شارلوت چندلر

شارلوت چندلر

لین ارهارد، معروف به شارلوت چندلر، زندگینامه نویس و نمایشنامه نویس آمریکایی است. چندلر زندگی نامه های گروچو مارکس، فدریکو فلینی، بیلی وایلدر، بت دیویس، مارلین دیتریش، جوان کرافورد، اینگرید برگمن، مای وست و آلفرد هیچکاک را تألیف کرد.

کتاب های شارلوت چندلر

هیچ کس کامل نیست