مایکل آر پرس

مایکل آر پرس

مايكل آر پرس (Michael R. Peres) رئیس بخش ارتباطات عکاسی پزشکی در انستیتوی فناوری روچستر و استاد دانشکده هنرها و علوم عکاسی می باشد.

کتاب های مایکل آر پرس

دانشنامه عکاسی