دانیل اف. سیدمن

دانیل اف. سیدمن

دکتر دانیل سیدمن در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا تدریس می کند و به هزاران نفر کمک کرده است تا از طریق کلینیک های جامعه خود سیگار را ترک کنند. دکتر سیدمن در برنامه اپرا وینفری حضور یافته و در مورد اینکه چگونه می تواند به هر کسی کمک کند سیگار را ترک کند توضیح داده است.

کتاب های دانیل اف. سیدمن