محسن گل‏ پور

محسن گل‏ پور

«دکتر محسن گلپور» متولد سال 1346، مدیرعامل شرکت مواد مهندسی مکرر و از بنیان گذاران گروه صنعتی مکرر می باشد.

کتاب های محسن گل‏ پور