ملیندا سالزبری

ملیندا سالزبری

ملیندا سالیزبری در دهه 1980 در شهری محصور در خشکی متولد شد، قبل از اینکه برای زندگی به کنار دریا فرار کند. از كودكی، او واقعاً تصور می كرد كه ماتیلدا رولد دال زندگینامه او است. هنگامی که او سعی نمی کند راه های پنهان ذهن خود را باز کند، در حال خواندن، نوشتن یا مسافرت است.

کتاب های ملیندا سالزبری

دختر گناهخوار