کارل سلینجر

کارل سلینجر

کارل سلینجر (CARL SELINGER) یک مشاور مستقل در حمل و نقل هوایی، برنامه ریزی حمل و نقل و برنامه ریزی استراتژیک تجاری است. آقای سلینجر در طول سی و یک سال فعالیت خود در اداره بندر نیویورک و نیوجرسی، به سمت مدیر توسعه تجارت هواپیمایی درآمد. وی بیست و هفت سال به تدریس در موسسات محترمی مانند اتحادیه کوپر، SUNY Maritime ، دانشگاه پیس، NJIT و کالج سیتی نیویورک پرداخت. آقای سلینجر در حال حاضر یک عضو فعال در شورای فرودگاه های بین المللی، کمیته فناوری اطلاعات کسب و کار، انجمن مهندسان عمران آمریکا، انستیتوی مهندسان حمل و نقل، انجمن آموزش مهندسی آمریکا و سمینار حمل و نقل زنان است که از وی به عنوان بخش بزرگتر نیویورک تجلیل شد.

کتاب های کارل سلینجر