مایا لونده

مایا لونده

مايا لونده متولد سال 1975 ، نویسنده ی نروژی است. وی از دانشگاه اسلو فارغ التحصیل شد. او کار خود را در سال 2012 با رمان کودکان "آن سوی مرز" ، یک داستان مهیج که در سال 1942 اتفاق افتاده و در آن قهرمانان داستان سارا و دانیل یهودی ، سعی در فرار از آزار و اذیت نازی های که نروژ را اشغال کرده بودند داشتند ، شروع کرد. 

کتاب های مایا لونده

تاریخچه زنبورها