نیکی فیروزکوهی

نیکی فیروزکوهی

نيكي فيروزكوهي متولد سال 1346 ، شاعر و نویسنده ی معاصر ایرانی است.

کتاب های نیکی فیروزکوهی

راس ساعت هیچ