مجید پور ولی کلشتری

مجید پور ولی کلشتری

بنده مجید پورولی کلشتری و متولد سال 1354 هستم و تدریس می‏کنم. هر چند دغدغه اول و آخرم فعالیّت در حوزه «نشر معرف مکتب اهل البیت علیهم السلام» و «مکتب حقّه تشیّع» است اما ادبیات نمایشی خوانده‏ام و شیفته سینما و ادبیات داستانی هستم.
 چندین سال است که به صورت پراکنده در مراکز فرهنگی و دانشگاهی داستان نویسی، به عنوان «استاد پروازی» مشغول انتقال تجربیات داستانی خود به دانشجویان و هنرجویان هستم.

کتاب های مجید پور ولی کلشتری

جاده بهشت


کتاب مخفی


مردی که پروانه شد