سید بشیر حسینی

سید بشیر حسینی

سید بشیر حسینی متولد سال 1360، نویسنده و استاد دانشگاه - پژوهشگر حوزه سواد رسانه ای - عضو هيئت علمي دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سيما -نویسنده کتاب «۱۵۰ هشتگ» با موضوع سواد رسانه‌ای - عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و از اساتید دانشگاه امام صادق (ع) _ فعالیت و تخصص در حوزه رسانه و حقوق ارتباطات - سرپرست گروه فرهنگ و اندیشه شبکه 4 - رئیس شورای سیاستگذاری المپیاد بین المللی سواد رسانه ای - مدرس کارگروه سواد رسانه در قاره های اروپا، آفریقا و آسیا است.

کتاب های سید بشیر حسینی

150 هشتگ


حرفی به قدر کفایت