رابرت سی مارتین

رابرت سی مارتین

رابرت سسیل مارتین (Robert Cecil Martin) (معروف به عمو باب)، یک مهندس نرم‌افزار و مؤلف آمریکایی است. او یکی از نویسندگان بیانیه توسعه چابک می‌باشد. وی یک مؤسسه مشاوره با نام عمو باب ایجاد کرده‌است که در آن ویدئوهایی از تجارب و کتاب‌هایش قرار داده است. مارتین نویسنده بسیاری از کتابها و مقالات مجله است. وی سردبیر مجله C ++ Report بود و به عنوان اولین رئیس اتحاد Agile فعالیت می کرد.

کتاب های رابرت سی مارتین

کدنویس تمیز‏‫


معماری تمیز


کدنویسی تمیز