آنت جی . سادیک

آنت جی . سادیک

آنت جی سادیک متولد 23 سپتامبر 1966 ، استاد انگلیسی و تئاتر در کالج فناوری شهر نیویورک و برنامه دکترای مرکز تحصیلات تکمیلی CUNY در تئاتر است. وی متخصص درام و نمایش قرن بیستم و بیست و یکم ، به ویژه کار تنسی ویلیامز است و چهار کتاب منتشر کرده است.

کتاب های آنت جی . سادیک

تئاتر معاصر آمریکا