پاتریشیا افدرهاید

پاتریشیا افدرهاید

پاتریشیا آن افدرهاید دانشمند و روشنفکر در زمینه رسانه ها و تغییرات اجتماعی و کارشناس استفاده منصفانه در ایجاد رسانه ها و بورس تحصیلی است. او استاد دانشگاه واشنگتن دی سی است ، جایی كه از سال 1989 مرکز رسانه ها و تأثیرات اجتماعی را از سال 2000 مدیریت كرد. او جوایز و افتخارات متعددی دریافت كرده است. وی در دانشگاه مینه سوتا تحصیل کرد و در آنجا دکترای خود را در رشته ی تاریخ دریافت کرد.

کتاب های پاتریشیا افدرهاید