حسن شیردل

حسن شیردل

حسن شیردل متولد سال 1357 ، داستان نویس و خاطره نویس متولد شهرستان بابل است. از سال 1382 به شکل حرفه ای نویسندگی را با حوزه هنری مرکز آغاز کرد و قبل آن نیز در چند جشنواره کشوری دارای رتبه بوده است. او بیش از سی جلد کتاب که عمده آن با نام گفتگو با تدوین با همراهی برادرش حسین شیردل می باشد را به چاپ رسانده است.

کتاب های حسن شیردل

تاتیک


شش دیوار