حمید داودآبادی

حمید داودآبادی

حمید داود آبادی  متولد ۲۵ مهر ۱۳۴۴ در شهر تهران، اصالتش به شهر داودآباد اراک استان مرکزی بر می‌گردد. داود آبادی در سال ۱۳۶۰ در سن ۱۶ سالگی به منطقه سومارکرمانشاه اعزام شد و تا پایان چنگ تحمیلی در عملیات‌هایی چون بیت المقدس، رمضان، والفجر ۸، کربلای ۱، کربلای ۵، کربلای ۸ حضور داشت.

کتاب های حمید داودآبادی

شهادت طلبان 1


شهادت طلبان 2


جاسوس بازی


دیدم که جانم می رود


خاطر اعلی حضرت آسوده!


سی و هفت سال


سه شهید


ناگفته ها


تبسم های جبهه


اخی عباس


تفحص