هنری چارمسون

هنری چارمسون

هنری چارمسون زاده ی 1961 در فرانسه ، وکیل متخصص در امور مالکیت معنوی ، مشاور نامگذاری و برندینگ و همچنین مهندس و یک مخترع است.

کتاب های هنری چارمسون