اریک یاوربوم

اریک یاوربوم

اریک یاورباوم ، مدیر عامل شرکت ارتباطات اریشو ، یک متخصص ارتباطات ، رسانه ها و روابط عمومی با بیش از 39 سال فعالیت در صنعت است.

کتاب های اریک یاوربوم