ماریلی اسپرنگر

ماریلی اسپرنگر

ماریلی اسپرنگر یک مشاور آموزشی بین المللی در زمینه های یادگیری اجتماعی - عاطفی ، سواد ، واژگان و تحقیقات مغزی است. وی به مدت 25 سال معلم بود. وی 13 کتاب در زمینه مغز ، یادگیری و حافظه تألیف کرده است. مقالات متعددی نوشته و DVD ها ، وبینارها ، و دوره های آنلاین برگزار کرده. اسپرنگر یکی از اعضای آکادمی مغز و اعصاب آمریکا است.

کتاب های ماریلی اسپرنگر