محمد جواد امیدوارنیا

محمد جواد امیدوارنیا

استاد محمد جواد امیدوارنیا (زاده ی 1322) ، یکی از قدیمی ترین ساکنان کشور چین است که اکنون همراه با خانواده اش در شهر شانگهای زندگی می کند. او از جمله افرادی بوده که به گفته ی خود، دورانی از چین را دیده که کمون های خلق دایر بودند! به این ترتیب، او از دهه ی هفتاد تا کنون، حدود 42 سال در چین روزگار سپری کرده است. این پژوهشگر و دیپلمات پیشین، پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی، در امتحانات ورودی وزارت امور خارجه ایران پذیرفته می شود. در سال 1972 پس از این که روابط با چین برقرار شد، تصمیم بر این شد تا نخستین سفیر، کارمندان مورد نظر خود را تعیین کرده و به همراه ایشان به چین عازم شوند.

کتاب های محمد جواد امیدوارنیا

ابر تروریسم