اکبر نصراللهی

اکبر نصراللهی

اکبر نصراللهی لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی اخذ نموده و دکتری مدیریت رسانه از واحد علوم تحقیقات را در کارنامه‌ی علمی خود دارد. او که سردبیر بخش‌های مختلف خبری بوده است، تالیفاتی نیز در حوزه خبر و خبرنویسی دارد که عبارتند از: «مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه‌های حرفه‌ای»، «راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها با مقدمه‌ی دکتر حسن خجسته» و «اصول خبرنویسی».

کتاب های اکبر نصراللهی