ساید نزکت

ساید نزکت

«ساید نزکت»، رئیس مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی کشور هند است. وی اولین روزنامه نگار هندی است که از کمپ توان بخشی القاعده در عربسالت سعودی گزارش داد.

کتاب های ساید نزکت