جان اسکیلز ایوری

جان اسکیلز ایوری

جان اسکیلز ایوری متولد 1933 در لبنان از والدین آمریکایی ، یک شیمی دان نظری است که به دلیل تحقیقاتش در زمینه شیمی کوانتوم ، ترمودینامیک ، تکامل و تاریخ علم مورد توجه قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 ، ایوری یک فعال صلح جهانی بوده است. در طول این سال ها ، او بخشی از گروهی بود که با کنفرانس های Pugwash در زمینه علوم و امور جهانی مرتبط بود. در سال 1995 ، این گروه به دلیل تلاش های خود جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. در حال حاضر ، وی دانشیار شیمی کوانتوم در دانشگاه کپنهاگ است.

کتاب های جان اسکیلز ایوری