سعیدرضا عاملی

سعیدرضا عاملی

سید سعیدرضا عاملی رنانی (متولد ۱۳۴۰ در کرج) دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی است. او همچنین معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و معاون طرح و توسعه این دانشگاه بوده‌است. وی در تاریخ دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ با حکم سید علی خامنه‌ای به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد. حسن روحانی نیز در حکمی جداگانه وی را به مدت ۴ سال به عنوان دبیر این شورا منصوب نمود. عاملی در حال حاضر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران یکی از عناصر سیاست‌گذار در شورای عالی فضای مجازی و دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که به قطع اینترنت برای چندین روز منجر شد.

کتاب های سعیدرضا عاملی