ادمون روستان

ادمون روستان

ادموند اوژن الکسیس روستان (اول آوریل 1868 - 2 دسامبر 1918) شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی بود. او با نئو-رمانتیسم مرتبط است و بیشتر با بازی در سال 1897 Cyrano de Bergerac شناخته می شود. نمایش های عاشقانه روستان در تضاد با تئاتر طبیعت گرایانه رایج در اواخر قرن نوزدهم بود. یکی دیگر از آثار روستان، Les Romanesques (1894) ، با کمدی موسیقی 1960 Fantasticks اقتباس شد.

کتاب های ادمون روستان

سیرانو دو برژراک