آتائول بهرام اوغلو

آتائول بهرام اوغلو

آتائول بهرام اوغلو (متولد 13 آوریل 1942) شاعر، نویسنده و مترجم ادبی برجسته روسی به ترکی است. آتائول بهرام اوغلو در سال 1966 از دانشگاه آنکارا، گروه زبان و ادبیات روسیه فارغ التحصیل شد. در سال 1970، وی کتاب دوم شعر خود را "یک روز به طور قطع" منتشر کرد. این مجموعه شعر تا امروز بارها تجدید چاپ شد و به عنوان تلفیقی از سنت شعری ناظم هیکمت (1902-1963) با عناصر نمادگرایی و سوررئالیسم مورد استقبال قرار گرفت.

کتاب های آتائول بهرام اوغلو

اگر قرار آمدن داری بیا