اسماعیل شهبازی

اسماعیل شهبازی

اسماعيل شهبازي در سال ۱۳۱۵ در شهرستان نهاوند ديده به جهان گشود.وي با قبولي در دانشسراي كشاورزي ورامين در روستاي مامازن در حومه ي تهران تحصيلات متوسطه خود را آغاز نمود و در رشته ترويج فنون حرفه اي كشاورزي در سال ۱۳۳۹موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم، ليسانس خود در مهندسي صنايع كشاورزي را در سال ۱۳۴۹ و فوق ليسانس در رشته ي ترويج كشاورزي را در سال ۱۳۵۰ از دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت دريافت داشت. در جريان تكميل تحصيلات عاليه ي اين حرفه آموزي، دكتراي مهندسي خود در توليدات كشاورزي(آموزش ترويج و توسعه ي روستائي) را در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه ملّيِ پليتكنيك تولوز در فرانسه، دريافت نمود. وي فعاليتهاي خود را با سرپرست مركز آموزشِ فنّي و حرفه اي اسكان عشاير فارس آغاز نمود.
از اسماعيل شهبازي در قسمت هاي مختلف كاري تقدير به عمل آمده است و از ايشان به عنوان «چهرة ماندگار ترويج كشاورزي علمي كشور» تقدير به عمل آمد.

کتاب های اسماعیل شهبازی

ستارگان آسمان روستا