مهدی اسدبک

مهدی اسدبک

مهدی اسدبک متولد سال 1372 با حوزه های تخصصی نظام‌های توصیه‌گر, بازرگانی الکترونیکی, داده کاوی, محاسبات ابری, ارتباطات بی‌سیم, الگوریتم‌های ژنتیک, اینترنت اشیاا, ... می باشد.

کتاب های مهدی اسدبک