بابک عباسی

بابک عباسی

بابک عباسی زاده ی سال 1348 ، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران و مدرک دکترای تخصصی فلسفه غرب از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.

کتاب های بابک عباسی

به عبارت محال